Thursday, October 7, 2010

Tagalog Basic (1)


Hinahayaan malaman ang ilang mga basic tagalog (mga salita)  
lets learn some tagalog basic (words)
English         Tagalog
Welcome         Mabuhay
Hi or Hello       Kamusta
How are you?       Kamusta ka?
What’s your name     Anong pangalan mo?
Where          Saan or nasaan
Who           Sino
How much         Magkano
When           Kailan
Why           Bakit
Eyes           Mata -(sama mcm bahasa melayu)
Ears           Tenga -(bahasa melayu (telinga)
Nose           Ilong
Mouth          Bibig
Hands          Kamay
Feet           Paa
Girl           Babae
Boy           Lalake(bahasa melayu-(lelaki) 
Child          Bata
Money          Pera
Buy           Bili (bahasa melayu -(beli)
Clothes         Damit
Morning         Umaga
Afternoon        Tanghali
Evening         Gabi
Tomorrow         Bukas
Week           Linggo
Month          Buwan
Father          Tatay
Mother          Nanay
Sibling         Kapatid
Son or daughter     Anak (sama mcm bahasa melayu)
House          Bahay
Church          Simabahan
Shower / Bath      Ligo
Water          Tubig
Food           Pagkain
House          Bahay
Mahal Kita        I Love You ^_^
Thank you        Salamat
 
refer :http://asiarecipe.com/phitagalog.html
Traveltime Philippines! Basic tagalog words to learn
http://www.lakbaypilipinas.com/learn_tagalog.html

0 tengah salin resipi:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Copyright © Notes from Nurul Baiti. Template created by Volverene from Templates Block
WP by WP Themes Master | Price of Silver